Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Αποφράξεις - ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΒΛΑΧΟΣ

Εκτός από το δίκτυο της αποχέτευσης υπάρχει και το ξεχωριστό δίκτυο
των όμβριων υδάτων (υδρορροές) το οποίο δίκτυο συλλέγει τα νερά από την
βροχή και τα νερά που ρίχνουμε στα μπαλκόνια μας.

Αυτό το δίκτυο
θα ήταν καλό να συντηρείται δύο φορές το χρόνο, το φθινόπωρο και την
άνοιξη, διότι πέφτουν φύλλα, μανταλάκια και διάφορα αντικείμενα απʼ τα
μπαλκόνια, με αποτέλεσμα να βουλώνουν οι υδρορροές.

Εάν δεν
συντηρείται το δίκτυο αυτό με μια νεροποντή ή εάν κάποιος πλύνει την
βεράντα του μπορούν να μπουν νερά μέσα στο δικό σας το διαμέρισμα, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν καταστροφές με μεγάλο κόστος και πολύ κόπο για
την αποκατάσταση των ζημιών.

Αποφράξεις - ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΒΛΑΧΟΣ